Kreslení Fox

Poplatky za docházku

Lesní klub Svatojánek není zapsán v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Lesní klub je zřizován spolkem Svatojánek, z.s. a ve svém principu je nestátní a neziskovou organizací. Provoz školky je hrazen z plateb rodičů dětí, ze sponzorských darů, případně z dotací. 

Zápisné dítěte 500,- Kč.

Platba za 1 měsíc:

                                                s jídlem

5 dní             4 750 Kč             5 750 Kč

4 dny            4 100 Kč             4 900Kč

3 dny            3 450 Kč             4 050 Kč

2 dny            2 800 Kč             3 200Kč

Jednorázová návštěva školky nebo den navíc 450,- včetně  jídla.

Oběd a odpolední svačinu připravují rodiče, kteří se o to dobrovolně přihlásí.

Za obě jídla jim je hrazen příspěvek 50,-/dítě.

Rodič si částku odečítá ze školkovného.

Bankovní spojení: 2001630281/2010.

Vlastní jídlo je možno si nosit pouze v případě potravinové alergie potvrzené lékařem.