Letní příměstské tábory

Během letních prázdnin budeme mít otevřeno pro všechny děti ve věku 3-8 let v podobě čtyř příměstských táborů, které budou probíhat v duchu lesní školky - v lese, na louce, na zahradě, v jurtě a nově také na výletech po Znojemsku.

 Nachystán bude pestrý program. 

Detailní informace naleznete níže a v přihlášce na vybraný tábor.

Vyplněnou přihlášku posílejte do 31. 5. 2021 na lksvatojanek@gmail.com.

Tešíme se na vás!

Tabory 2021.jpeg
 

1. ŽIVOT V MRAVENIŠTI

klasický příměstský tábor v Konicích

12. - 16.7.

 • na pár dní součástí mravenčího společenství,

 • program od 8-16:00,

 • v ceně zahrnut oběd a odpolední svačina.

2. TOULAVÝ BOTY

putovní tábor

19. - 23.7.

 • každý den odjezd od nádraží na výlet ,

 • program od 8-16:00,

 • pro starší děti od 5-8 let,

 • v ceně jízdné, vstupné a odpolední svačina.

3. PŘÍRODA 5 SMYSLY

klasický příměstský tábor v Konicích

26. - 30.7.

 • poznávání přírody všemi smysly,

 • program od 8-16:00,

 • v ceně zahrnut oběd a odpolední svačina.

4. POHÁDKOVÝ

klasický příměstský tábor v Konicích

2. - 6.8.

 • každý den v duchu jiné pohádky

 • určen pro menší děti ve věku od 3-5 let,

 • program od 8-13:00.

Pokud máte zájem o více termínů, stačí vyplnit jen jednu přihlášku a zakroužkovat další termíny.