top of page

Principy

  • Vedeme děti k lásce k přírodě a k tomu, že je pro nás příroda a naše okolí důležité a měli bychom se o ni starat.

  • Děti se učí vlastním prožitkem a zažívají svět všemi svými smysly.

  • Podporujeme v dětech jejich přirozenou zvídavost.

  • Podle vzoru waldorfské pedagogiky společně prožíváme koloběh roku a tradic, pracujeme s přírodními materiály a vytváříme příležitosti k setkávání.

  • Snažíme se o individuální přístup, o individuální rozvoj osobnosti, protože každé dítě je osobnost s jinými potřebami.

  • Učíme děti respektovat a být respektován, aby žily ve světě, kde panují zdravé sociální vztahy.

  • Dovolujeme dětem uvědomovat si svou hodnotu, hledat vlastní hranice a tím posilovat nejen své tělo, ale i vůli.

  • To vše probíhá pod vedením laskavých a trpělivých průvodců/pedagogů.

Kreslení soby
bottom of page