top of page
a-walk-in-the-forest-illustration-by-mar

Pro rodičeDoporučujeme rodičům, aby si před přihlášením dítěte do lesního klubu detailně přečetli provozní řád a pedagogickou koncepci (v dokumentech ke stažení) a byli tak ztotožněni s principy, pravidly a fungováním LK Svatojánek.

Kreslení Fox

Poplatky za docházku

Lesní klub Svatojánek není zapsán v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Lesní klub je zřizován spolkem Svatojánek z.s. a je v principu nestátní a neziskovou organizaci. Provoz školky je hrazen z plateb rodičů dětí, ze sponzorských darů a případně z dotací. 

Zápisné dítěte 500,- Kč.

Platba za 1 měsíc:

                                                               s jídlem

5 dní  (Po-Pá)           5 500 Kč             6 700 Kč

3 dny (Po-St)            4 400 Kč             5 120 Kč

2 dny (Čt-Pá)            3 850 Kč             4 330 Kč

Jednorázová návštěva školky nebo den navíc 500,- včetně jídla.

Oběd a odpolední svačinu připravují rodiče, kteří se o to dobrovolně přihlásí.

Za obě jídla jim je hrazen příspěvek 60,-/dítě.

Rodič si částku odečítá ze školkovného.

Bankovní spojení: 2001630281/2010.

Vlastní jídlo je možno si nosit pouze v případě potravinové alergie potvrzené lékařem.

Výkres sova

Rytmus dne

7:30 – 8:30 příjezd a převzetí dětí, volná hra na zahradě/v jurtě, reflexe s rodiči

8:30 – 9:00 přivítání dětí v kruhu, seznámení s denním programem/tématem

9:00 – 11:30 cesta lesem s tématicky zaměřeným programem, volná hra v lese, dopolední svačinka, pro zájemce pohádka

11:30 – 12:30 příprava na oběd, oběd

13:00 – 14:30 odpočinek, četba pohádek, spánek. Nespavci si mohou prohlížet knihy nebo něco tvořit.

14:30 – 16:00 odpolední svačina, řízená tématická aktivita, volná hra

15:00 – 16:00 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí dítěte

Provozní řád

Pedagogická koncepce

Stanovy spolku Svatojánek, z. s.

bottom of page