top of page
Výkres sova

Rytmus dne

7:30 – 8:30 příjezd a převzetí dětí, volná hra na zahradě/v jurtě, reflexe s rodiči

8:30 – 9:00 přivítání dětí v kruhu, seznámení s denním programem/tématem

9:00 – 11:30 cesta lesem s tématicky zaměřeným programem, volná hra v lese, dopolední svačinka, pro zájemce pohádka

11:30 – 12:30 příprava na oběd, oběd

13:00 – 14:30 odpočinek, četba pohádek, spánek. Nespavci si mohou prohlížet knihy nebo něco tvořit.

14:30 – 16:00 odpolední svačina, řízená tématická aktivita, volná hra

15:00 – 16:00 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

bottom of page